Homepage » Často kladené otázky - FAQ » Mobilní služby

Mobilní služby

Mobil - Často kladené otázky

Obecné otázky

 • Co je to virtuální operátor?
  Virtuální operátor je operátor, který nespravuje vlastní infrastrukturu, ale využívá infrastruktury jiného operátora.

 • V sítí jakého operátora KT mobil funguje?
  KT mobil využívá síť Q-CZ na platformě společnosti Vodafone.

 • Jaké je pokrytí sítě Q-CZ?
  Jelikož síť Q-CZ využívá platformy společnosti Vodafone, je pokrytí stejné jako u tohoto operátora. Pokrytí si můžete ověřit zde.

 • Jakým způsobem si mohu zřídit Vaše služby?
  Naše služby si můžete objednat na zákaznické lince: 848 800 858, na našich webových stránkách, případně na obchodních místech.

 • Co potřebuji k pořízení SIM/služeb KT mobil?
  Službu si mohou objednat osoby starší 15 let. Při podpisu smlouvy je nutné předložit doklad totožnosti. Novou SIM kartu Vám poskytneme zdarma. Při aktivaci SIM karty zaplatíte pouze Volací jistinu dle platného ceníku, která je vždy stejná bez rozdílu způsobu objednání služeb.

 • Lze přenést mé stávající telefonní číslo?
  Ano, samozřejmě! Číslo si můžete přenést od všech českých operátorů.

 • Jak si mohu přenést číslo (portovat) od stávajícího operátora?
  Postup při portaci (přenosu telefonního čísla) je následující:
  1. Je nutné zkontaktovat stávajícího operátora a požádat o portaci, respektive požádat o přenos čísla k novému operátorovi.
  2. Stávající operátor Vám přidělí tzv. ČVOP – tj. Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele.
  3. Toto číslo nám sdělíte a s ostatním Vám pomůžeme my. Buď osobně, telefonicky, na obchodním místě nebo si vyplníte na našich webových stránkách objednávkový formulář, kde zaškrtnete, že chcete zachovat stávající mobilní číslo a zadáte ČVOP pro přenos čísla.
  4. Po zahájení procesu přenosu čísla (portace), budete o průběhu informování SMS zprávami s přesným datem a časem samotného přenosu čísla (portace). Ke změně operátora a přenosu čísla dojde v nočních hodinách s minimálním přerušením služeb.
  5. Poté vyměníte SIM karty ve Vašem mobilním přístroji a vítejte v síti Q - CZ u mobilního operátora KT mobil.

 • Kolik zaplatím za přenesení čísla (portaci) od jiného operátora?
  Přenesení čísla ke KT mobil je zpoplatněno dle platného ceníku.

 • Jaký typ SIM karty poskytujete?
  Automaticky je k dispozici SIM karta typu Flexi (standardní rozměr nebo MicroSIM) s podporou LTE. V případě zájmu máme k dispozici i SIM karty typu Nano.

 • Lze si zřídit „číslo na přání“?
  V tuto chvíli si můžete vybrat zdarma nové číslo dle nabízeného rozsahu.

 • Jak si aktivuji novou SIM kartu?
  Nová SIM karta bude aktivní ihned. Pokud jste kartu zablokovali, je nutné ji odblokovat na lince *55, tuto operaci Vám potvrdíme prostřednictvím SMS.

 • Je na nové SIM kartě nastaven PIN kód?
  Ano, na nové SIM kartě je nastaven základní PIN kód 1234, který pro větší zabezpečení doporučujeme změnit.

 • Jak se mohu přihlásit na svou zákaznickou stránku?
  Údaje k přihlášení na Vaši zákaznickou stránku jsou uvedeny na Smlouvě, kterou jste obdrželi při převzetí SIM karty.

 • Poskytujete podporu nastavení mobilního telefonu?
  Na konfiguraci mobilních telefonů pro internet a MMS je Vám k k dispozici tento průvodce: Nastavení internetu a MMS v mobilním telefonu. Jinou podporu pro nastavení mobilního telefonu neposkytujeme. Věříme, že další podporu Vašeho mobilního telefonu Vám poskytne jeho prodejce nebo výrobce.

Volání a tarify

 • Pro koho jsou tarify určeny?
  Tarify jsou určeny pro celou rodinu. Každý má možnost vybrat si tarif dle svých potřeb.

 • V čem se tarify liší?
  Tarify se liší počtem volných minut, volných SMS a MMS, objemem dat i měsíční paušální platbou. Podrobnou nabídku tarifů najdete zde.

 • Kde najdu ceny jednotlivých služeb?
  Kompletní ceník služeb je Vám k dispozici zde.

 • Převádějí se mi nevyužité volné minuty, SMS a data do dalšího měsíce?
  Nevyužité jednotky se do dalšího zúčtovacího období nepřevádějí.

 • Co mám dělat při ztrátě nebo odcizení SIM karty nebo telefonu?
  Pokud jste přišli o Vaši SIM kartu a chcete jí uchránit před zneužitím, je nutné jí zablokovat.

 • Jak mohu zablokovat svou SIM kartu?
  Pro zablokování SIM karty volejte zákaznickou linku *55 ze sítě Q-CZ nebo na telefonní číslo 848 800 858 ze sítě jiného operátora, popř. navštivte obchodní místo. Pro blokaci SIM je nutné znát heslo. SIM kartu Vám zablokujeme do 60 minut od zadání požadavku. Blokace SIM karty je zdarma. Po dobu blokace SIM je Vám stále účtován paušální poplatek za služby a balíčky. Vaši novou SIM kartu proto doporučujeme vyzvednout co nejdříve.

 • Co potřebuji k objednání či vyzvednutí duplikátu SIM karty?
  Pro objednání duplikátu SIM karty přes operátora potřebujete znát heslo, při vyzvednutí SIM karty na obchodním místě je nutná přítomnost osoby, která Smlouvu podepsala s dokladem totožnosti. V případě zaslání duplikátu SIM karty poštou, bude totožnost zákazníka ověřena jiným způsobem. Následně obdržíte novou SIM kartu se stejným telefonním číslem.

 • Jak získám novou SIM kartu po odcizení nebo ztrátě telefonu?
  Duplikát SIM karty Vám pošleme poštou, stačí kontaktovat zákaznickou linku 848 800 858, popř. si ho vyzvednete na našem obchodním místě .

 • Ovlivní pořízení kopie SIM karty stávající služby?
  Ne, služby budete mít nastaveny stejné jako na původní SIM kartě. Mohou Vám však chybět kontakty ze staré SIM karty. Ty na nové SIM kartě nelze obnovit. Pokud jste neměli vytvořenou zálohu, doporučujeme kontakty do budoucna pravidelně zálohovat.

 • Kolik stojí výměna zničené nebo ztracené SIM karty?
  Tato výměna je zpoplatněna dle platného ceníku.

 • Co dělat v případě ztráty kódu PIN/PUK, kdy dojde k blokaci karty/telefonu?
  Kontaktujte zákaznickou linku vytočením čísla *55 ze sítě Q-CZ nebo volejte na telefonní čísle 848 800 858 ze sítě jiného operátora.

 • Jak si nastavím přesměrování hovorů?
  Přesměrování hovorů závisí na Vašem konkrétním mobilním telefonu. Bližší informace o této funkci naleznete v jeho uživatelské příručce. Přesměrování lze nastavit obvykle podmíněné a nepodmíněné:
  Nepodmíněné přesměrování: Všechny příchozí hovory budou automaticky přesměrovány na Vámi zadané číslo nebo do hlasové schránky.
  Podmíněné přesměrování: K přesměrování dojde, pouze pokud například máte obsazeno, jste mimo signál a nebo jen telefon nezvedáte. V případě, že hovory přesměrujete na jiné číslo, budou přijaté hovory účtovány jako byste vy sami volali z čísla, ze kterého hovor přesměrováváte.

 • Jak zrušit přesměrování do hlasové schránky?
  Přesměrování do hlasové schránky je v základním nastavení vypnuto. Není tedy nutné přesměrování do hlasové chránky jiným způsobem rušit. Pokud byste však chtěli toto přesměrování zapnout, kontaktuje naši zákaznickou linku vytočením *55.

 • Kolik stojí volání na barevné linky?
  Ceník volání na barevné linky naleznete zde.

 • Nabízíte i neomezené volání?
  Ano, neomezené volání je také v naší nabídce. Bližší informace naleznete v ceníku.

Roaming

 • Můžu využívat v zahraničí všechny služby ve stejném rozsahu?
  Pokud budete chtít v zahraničí využívat všechny služby ve stejném rozsahu, jako v České republice (odchozí/příchozí hovory, odchozí/příchozí SMS), je třeba, aby byl Váš mobilní telefon zaregistrován v síti podporovaného partnera. Seznam podporovaných partnerů naleznete zde

 • Jak zaregistruji svůj telefon do sítě podporovaného partnera?
  Váš telefon není nutné do sítě podporovaného partnera předem registrovat. Výchozí nastavení Vašeho telefonu je takové, že se bude automaticky snažit vyhledat preferovanou síť ze seznamu podporovaných partnerů. Proto vyčkejte s ručním nastavením do té doby, než zjistíte, kam se automaticky zaregistroval Váš mobilní telefon.

 • Co dělat, pokud má síť v zahraničí nízký signál nebo špatné pokrytí?
  Při problémech s vyhledanou sítí si telefon automaticky vybere jinou síť s lepším signálem. Z takto registrovaného telefonu Vám však nepůjdou uskutečňovat odchozí hovory. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zabraňuje nežádoucím výdajům v případě ztráty nebo krádeže SIM karty.

 • Lze si nastavit síť v zahraničí ručně?
  Nastavit operátora v zahraničí ručně lze v nastavení konkrétního mobilního telefonu. V případě potíží s nastavením použijte manuál od výrobce. Ručně nastavit síť doporučujeme v případě nepřihlášení se do žádné sítě, nebo pokud se nacházíte v příhraniční oblasti a nebo pokud si např. kvůli dostupnosti datových služeb přejete nastavit konkrétního operátora.

 • Jak lze zjistit cenu volání, sms a tarifikaci ze zahraničí?
  Informace o cenách služeb ze zahraničí lze zjistit zavoláním na telefonní číslo +420 910 303 119. Tato služba je zdarma.